ניהול הליך פלילי בכל סוגי העבירות - ייצוג נפגעי עבירה -  ייעוץ לפני חקירה - מעצר ימים - מעצר עד תום ההליכים

 עבירות סמים - עבירות מרמה - ליווי אסירים במאסר  שימוע לפני הגשת כתב אישום - אלימות במשפחה - אלימות חמורות

 עבירות רכוש - עבירות שוד - עבירות מין - גרם מוות ברשנות - עבירות הריגה ורצח - הטרדה מינית 

תביעה נגררת לפלילים- ליווי אסירים במאסר - עתירות אסיר - וועדת שחרורים  - וועדה למאסרים קצרים - וועדה למאסרי עולם - וועדות קציבה

ייצוג אסירים וליווי אסירים במהלך מאסר

המשרד מעניק ליווי וייצוג בשכל הקשור לריצוי מאסר בפועל, החל משלב מיון מוקדם (מאסר נדחה) כאשר הנאשם צריך להתייצב לריצוי מאסרו מביתו או לחילופין שלבי המיון הראשוניים לאחר מתן גזר הדין עת הנאשם נתון במעצר עד תום ההליכים.
ההחלטה באיזה בית סוהר לרצות המאסר בהתאם למגבלות הקיימות, הינה החלטה חשובה עד מאוד שיש בה להשפיע על בקשת האסיר לשחרור מוקדם.
זכויותיהם של האסירים מוסדרים בפקודות הנציבות השונות המסדירות התנהלות גורמי שב"ס מול האסירים, במקרים רבים האסירים אינם מודעים לזכויותיהם או נקלים במכשולים בירוקרטיים כאלה ואחרים בדרך למימושן.
משכך, משרדי מלווה ומייצג אסירים רבים לשמירה ומימוש זכויותיהם כדין מול גורמי שב"ס.
בקשות לחופשות, בקשות לחופשה חריגה מטעמים מיוחדים, בקשות להתייחדות, בקשות מעבר בין בתי סוהר, בקשות לטיפולים רפואיים, שינוי קטגוריה, בקשות להסרת פרופיל אלמ"ב / וג"ע, דין משמעתי/ מנהלי בין כותלי הבית סוהר, פניות מותאמות אישית לאסיר כמו העברה בין אגפים, קבלת טיפוליים ייעודיים ועוד.
עתירות אסיר
כאשר האסיר או ב"כ פונים לשב"ס בכל עניין הנוגע למאסרו/ מעצרו, פנייה זו יש שתענה בכתב, ככל והפנייה נסובה על עניין המחייב מענה דחוף כגון: פטירה של קרוב משפחה מדרגה ראשונה, טיפול רפואי שאינו סובל דיחוי מענה מנומק בכתב יתקבל בהקדם האפשרי ולא יאוחר מ-3 ימי עבודה מיום הפנייה, מאידך כאשר נסבה הפנייה על עניין שאינו מחייב מענה דחוף, כגון: תנאי מחיה, טיפול סוציאלי, הכנסת רופא פרטי לצורך חוו"ד רפואית נוספת יש כי הפנייה תטופל בשים לב לתוכן הפנייה ולמידת הדחיפות בנסיבות העניין והמענה יינתן בכתב בהקדם האפשרי ולא יאוחר מ-21 ימי עבודה מיום הפנייה, ככל והפנייה דורשת התייחסות גורם חוץ כגון: מב"ן, ועדת אלמ"ב, וג"ע או קצין מודיעין מענה יינתן לא יאוחר מ-30 ימי עבודה מיום הפנייה.
ככל והאסיר אינו מסכים עם המענה הניתן לו רשאי הוא להגיש עתירה בכל עניין הנוגע למאסרו או מעצרו אשר תידון בבית המשפט לעניינים מנהליים במחוז בו נמצא האסיר בדן יחיד.
יש לציין כי גם הגשת עתירה כנגד החלטת הממונה על עבודות השירות כגון: הפסקה מנהלית, אי חישוב ימי מחלה מאושרים לעובד שירות אשר נפצע במהלך ריצוי עבודות השירות מוגשת גם הן כעתירת אסיר.
וועדות השחרורים והיחידה למאסרים קצרים
וועדות השחרורים הדנות בבקשות לשחרור מוקדם של האסירים, אינן משחררות אסירים בנקל – על האסיר להראות לוועדה כי עבר במהלך המאסר טיפול ייעודי ושיקום משמעותי, כי התנהגותו בין סורג ובריח תקינה ויש בידו להציג לוועדה תכנית שיקום בקהילה.
היחידה למאסרים קצרים תידון בבקשת האסירים לשחרור מוקדם עת מאסרם מעל 3 חודשי מאסר  ואינו עולה 12 חודשים וכאשר אין מדובר בעבירות אלימות במשפחה או עבירות מין, הדיון ביחידה הינו ללא נוכחות האסיר או ב"כ. 
תוכניות השיקום לרוב מוגשות לאסירים המתאימים מטעם הרשות לשיקום האסיר, אך גם מקרים בהם רשות לשיקום האסיר אינה מוכנה לבנות תכנית שיקום מסיבות כאלה ואחרות המשרד נער במומחים חיצוניים אשר יש ביכולתם לבנות תכנית פרטית ומותאמת ללקוח הספציפי.
על החלטת וועדת השחרורים/יחידה למאסרים ניתן להגיש עתירה מנהלית אשר תידון בבית המשפט לעניינים מנהלים בהרכב 3 שופטים.
.
וועדות קציבה וועדת שחרורים מיוחדת בעניים אסיר עולם
אסיר המרצה מאסר עולם רשאי לפנות לוועדת השחרורים המיוחדת  ועדת לשם המלצה לקצוב את עונשו של במקרה שמתקיימים שני התנאים הבאים:
חלפו לפחות שבע שנים מיום שהאסיר התחיל לרצות את עונשו
התקופה שתמליץ הוועדה לקצוב לא תהיה קצרה מ-30 שנים

המשרד מלווה אסירים ועצורים מתחילת המאסר או לקראת הבקשה לשחרור מוקדם במסירות ותוך בקיאות בתחום והכל לשם מיצוי זכויותיהם והתוצאה המיטבית.

עורכת דין פלילית יעל טוב אל (14).jpeg