ניהול הליך פלילי בכל סוגי העבירות - ייצוג נפגעי עבירה -  ייעוץ לפני חקירה - מעצר ימים - מעצר עד תום ההליכים

 עבירות סמים - עבירות מרמה - ליווי אסירים במאסר  שימוע לפני הגשת כתב אישום - אלימות במשפחה - אלימות חמורות

 עבירות רכוש - עבירות שוד - עבירות מין - גרם מוות ברשנות - עבירות הריגה ורצח - הטרדה מינית 

תביעה נגררת לפלילים- ליווי אסירים במאסר - עתירות אסיר - וועדת שחרורים  - וועדה למאסרים קצרים - וועדה למאסרי עולם - וועדות קציבה

ייצוג נפגעי עבירה

ייצוג נפגעי עבירה הוא תחום רגיש במיוחד, הדורש בקיאות בתחום וניסיון, ליווי המשרד כולל ייצוג וייעוץ על ידי מתן מידע מקיף על זכויות נפגעי העבירה, תוך הבהרת כלל האפשרויות העומדות לפניכם, ייעוץ משפטי טרם הדיווח על העבירה וליווי בזמן הגשת התלונה, עמידה בקשר רציף עם רשויות החוק כגון משטרת ישראל, הפרקליטות ויחידת התביעה המשטרתית לרבות הגשת תביעה נגררת להרשעה בפלילים או הגשת תביעה אזרחית.

המשרד מתמחה בליווי וייצוג נפגעי עבירה, תוך ליווי אישי מותאם, עם ידע רחב ומקצועי הנדרש לצורך מתן סיוע לנפגע/ת עבירה והכל תוך מתן תשומת לב למורכבות, לרגישות והצרכים המשתנים מאדם לאדם ועל מנת שמעורבותו, בהתאם לאפשרויות אשר מקנה החוק תהא מקדמת מחד ומאידך תאפשר שמירה על נפשו של הנפגע/ת.

נפגעי עבירה הם מי שנפגע במישרין מן העבירה, וכן בן משפחה של מי שהעבירה גרמה למותו.

(קטינים נפגעי עבירה, נפגעי אלימות במשפחה, נפגעות ונפגעי עבירות מין, נפגעי הטרדה מינית

עורך דין אשר מלווה ומייצג נפגע עבירה תפקידו לדאוג כי הוראות החוק ימוצו במלואן.

 לרבות: מגבלות על מסירת פרטיים אישיים של הנפגע, זכותו של הנפגע לקבל מידע על אופן ניהול ההליך ועל השלב בו מצוי, לנפגע העבירה הזכות לעיין בכתב האישום או בהסדר לסגירת תיק וכן לקבל העתק ממנו, נפגעי העבירה זכאים למסור הצהרה בכתב לגבי פגיעות אשר נגרמו בגין העבירה וזו תובא לפני בית המשפט אשר יגזור דינו של הפוגע.

הוראות מיוחדות לנפגעי עבירות מין ואלימות כמו נוכחות אדם ילווה את הנפגע בחקירה בהקשר לתלונתו, קבלת מידע על מעצר, הבעת עמדה לעניין הסדר טיעון, עיכוב הליכים, זכות לנוכחות בדיון הנערך בדלתיים סגורות, בקשת הפוגע לשחרור מוקדם ממאסר או בקשת חנינה מנשיא המדינה.

כמו כן עומדת לנפגע העבירה הזכות להגשת צו למניעת הטרדה מאיימת, הגשת צו למניעת אלימות במשפחה או הגשת צו איסור פרסום.

 

ההליך הפלילי נועד למצות את הדין עם הפוגע על ידי ענישה אשר באה לידי ביטוי לרוב בשלילת חירותו, אך החוק אינו מתעלם מן הנזקים הנפשיים והגופניים אשר הותירה העבירה בגופו ונפשו של הנפגע ועל כן ניתן לתבוע את הפוגע בתביעה נגררת להרשעה בפלילים תוך 90 יום מיום מתן פסק הדין באותה ערכאה בה נגזר דינו.

כמו כן, ניתן לתבוע את הפוגע בתביעה נזיקית, והכל על פי חוק ההתיישנות.

חשיבות ליווי וייצוג נפגעי העבירה נגזרת מכך שקורבן העבירה אינו צד להליך הפלילי המתנהל בבית המשפט (הצדדים הם מדינת ישראל באמצעות הפרקליטות או התביעה המשטרתית והנאשם), ולשם מיצוי מלוא הזכויות יש להיעזר במשרדנו הבקיא בתחום זה.