ייצוג נפגעי עבירה הוא תחום רגיש במיוחד, הדורש בקיאות בתחום וניסיון, ליווי המשרד כולל ייצוג וייעוץ על ידי מתן מידע מקיף על זכויות נפגעי העבירה, תוך הבהרת כלל האפשרויות העומדות לפניכם, ייעוץ משפטי טרם הדיווח על העבירה וליווי בזמן הגשת התלונה, עמידה בקשר רציף עם רשויות החוק כגון משטרת ישראל, הפרקליטות ויחידת התביעה המשטרתית לרבות הגשת תביעה נגררת להרשעה בפלילים או הגשת תביעה אזרחית.

המשרד מתמחה בליווי וייצוג נפגעי עבירה, תוך ליווי אישי מותאם, עם ידע רחב ומקצועי הנדרש לצורך מתן סיוע לנפגע/ת עבירה והכל תוך מתן תשומת לב למורכבות, לרגישות והצרכים המשתנים מאדם לאדם ועל מנת שמעורבותו, בהתאם לאפשרויות אשר מקנה החוק תהא מקדמת מחד ומאידך תאפשר שמירה על נפשו של הנפגע/ת.

נפגעי עבירה הם מי שנפגע במישרין מן העבירה, וכן בן משפחה של מי שהעבירה גרמה למותו.

(קטינים נפגעי עבירה, נפגעי אלימות במשפחה, נפגעות ונפגעי עבירות מין, נפגעי הטרדה מינית

עורך דין אשר מלווה ומייצג נפגע עבירה תפקידו לדאוג כי הוראות החוק ימוצו במלואן.

ההליך הפלילי נועד למצות את הדין עם הפוגע על ידי ענישה אשר באה לידי ביטוי לרוב בשלילת חירותו, אך החוק אינו מתעלם מן הנזקים הנפשיים והגופניים אשר הותירה העבירה בגופו ונפשו של הנפגע ועל כן ניתן לתבוע את הפוגע בתביעה נגררת להרשעה בפלילים תוך 90 יום מיום מתן פסק הדין באותה ערכאה בה נגזר דינו.

כמו כן, ניתן לתבוע את הפוגע בתביעה נזיקית, והכל על פי חוק ההתיישנות.

חשיבות ליווי וייצוג נפגעי העבירה נגזרת מכך שקורבן העבירה אינו צד להליך הפלילי המתנהל בבית המשפט (הצדדים הם מדינת ישראל באמצעות הפרקליטות או התביעה המשטרתית והנאשם), ולשם מיצוי מלוא הזכויות יש להיעזר בעורך דין הבקיא בתחום זה.