עבירות סחר בסמים, מאסר שני, קיבל בעבר שחרור מוקדם - לאחר עבודה מאומצת של המשרד הוועדה קיבלה את הטיעונים לזכותו של האסיר והורתה

שחרור מוקדם

על שחרורו המוקדם