– ייצוג נפגעי עבירה ברדיו קול נשר בתכנית 'המחלקה המשפטית'